adwokat rybnik rozwody separacje

Prawo rodzinne

ROZWÓD
SEPARACJA

Rozwody oraz separacje to trudne i osobiste tematy. Procesy w sprawach rozwodowych bywają długie i skomplikowane, dlatego wymagają indywidualnego podejścia i wypracowania najlepszego rozwiązania. Nasze usługi prawne w zakresie rozwodów i separacji obejmują:

  • reprezentowanie Klienta przed Sądem w sprawach sądowych o rozwód i separację,
  • przygotowywanie pozwów o rozwód i separację,
  • udzielanie porad prawnych – zarówno przed jak i w trakcie postępowania sądowego,
  • spotkania małżonków w celu próby osiągnięcia kompromisu co do spraw rozstrzyganych w wyroku rozwodowym np. władza rodzicielska, kontakty z dziećmi, alimenty,
  • sporządzanie projektów pism procesowych np. pozew o rozwód, odpowiedź na pozew, wniosek o zabezpieczenie,
  • przygotowanie rodzicielskiego planu wychowawczego.

Aleksandra Kubecka – adwokat od spraw rozwodowych

Adwokat Aleksandra Kubecka ukończyła z wynikiem celującym studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Doświadczenie zawodowe zdobyte dzięki pracy w renomowanej kancelarii adwokackiej, posiadana wiedza oraz determinacja w połączeniu z pasją, zapewniają znalezienie rozwiązań w najbardziej skomplikowanych sprawach rozwodowych.

Proces o rozwód

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Kiedy może być orzeczony rozwód?

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, rozwód może zostać orzeczony w przypadku zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego. Takie przesłanki następują w przypadku gdy pomiędzy małżonkami nie istnieją więzi duchowe, fizyczne i gospodarcze. Małżonkowie zamiast rozwodu mogą domagać się orzeczenia separacji. Dochodzi do tego, gdy rozkład pożycia małżeńskiego jest zupełny, jednak nie nosi cech trwałości lub gdy małżonkowie po prostu nie chcą rozwodu.

O czym rozstrzyga sąd na procesie o rozwód lub separację?

Podczas procesu o rozwód i separację, Sąd rozstrzyga również o winie w rozkładzie pożycia małżeńskiego, władzy rodzicielskiej, alimentach na małoletnie dzieci, kontaktach z dziećmi i sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania. Ponadto Sąd może orzec o eksmisji jednego z małżonków, alimentach na małżonka jak o dokonać podziału majątku.

Czym się różni rozwód od separacji?

Wyrok o separacji różni się od rozwodu tym, że w czasie separacji nie można zawrzeć nowego związku małżeńskiego. Warto wiedzieć, ustanie wspólności majątkowej ustaje zarówno w wyniku separacji jak i rozwodu.

OPŁATA ZA POZEW

Opłata za pozew rozwodowy jest stała i wynosi 600 zł. W razie orzeczenia rozwodu bez orzekania o winie na zgodny wniosek stron, Sąd zwróci stronie połowę uiszczonej opłaty od pozwu.

KOMPLEKSOWOŚĆ

Problemem po rozwodzie jest często właściwy podział majątku, a także ustalenie prawnej opieki nad dziećmi. We wszystkich tych sprawach pomoże Ci adwokat.

ZAKRES DZIAŁANIA

Rozwód to skomplikowana sprawa. Zapraszamy do kontaktu Klientów z terenu miast Rybnik, Jastrzębie Zdrój, Wodzisław Śląski. Świadczymy usługi w zakresie spraw rozwodowych w całym regionie.

Call Now Button